کشیدگی

2017-06-20
آسیب های عضلانی رایج ورزشی
⭕️ کوفتگی کوفتگی در پی انجام حرکات ماهیچه‌ای طولانی و شدید روی ماهیچه‌ای که به خوبی آماده نشده، یا آب‌رسانی به آن کم بوده پیش می‌‌آید. […]