کراس فیت

2019-12-18
تجهیزات الکترونیکی و اهمیت آن در سلامتی
تجهیزات الکترونیکی در باشگاه های ورزشی کاربرد فراوان دارند و کمک شایانی در راحتی ورزشکاران میکند.از انواع تجهیزات الکترونیکی می توان از ترازوی هوشمند و کرنومترو […]
2019-12-16
فیتنس و کراس فیت چیست؟
در بدن سازی ورزشی به نام فیتنس و کراس فیت یا تناسب اندام معروف است که نوع ورزش ها سنگین و کوتاه مدت است. این ورزش […]