مکمل های چربی سوز

2018-07-26
مکمل های بدنسازی! آری یا خیر؟
در این مقاله به معرفی مکمل های چربی سوز می پردازیم و این که آیا مصرف این مکمل‌ها خطرزا می باشد یا خیر؟! مکمل های چربی سوزی در دوره کات یا چربی سوزی به کار می روند. استفاده از مکمل های ورزشی و بدنسازی با برندهای معتبر و تهیه شده از داروخانه ها و مراکز معتبر ورزشی خطرزا نمی باشد. اما آنچه که اهمیت دارد این است که افراط در مصرف هر کدام می تواند آسیب های جدی را به بدن وارد کند.