ممنوعه

2022-12-15
آیا حرکات ورزشی ممنوعه برای خانم‌ها وجود دارد؟
برخی معتقدند که بعضی از ورزش‌ها برای سلامت جسم و روح بانوان خطرناک است و بهتر است که خانم‌ها این ورزش‌ها را انجام ندهند و در […]