انواع مواد مغذی

2018-08-29
نقش تغذیه در سلامت جسمی و روانی افراد
همواره تغذیه یکی از فاکتور های اصلی در زندگی افراد می باشد اما آن چه که اهمیت دارد رژیم غذایی متعادل و مفید است. تغذیه و رژیم غذایی سالم می تواند در سلامت جسمی و روانی افراد نقش بسزایی داشته باشد. طبق آنچه که در هرم غذایی وجود دارد ۶ماده مغذی است که در هر برنامه غذایی واجب و ضروری است.