گواهینامه ها(Certificates)

2014-06-04
دریافت گواهینامه های OHSAS 18001 و ISO 9001
مجموعه ورزشی تکنیک برتر موفق به دریافت  گواهینامه های  OHSAS 18001  ( مدیریت سلامت و ایمنی کار ) و ISO 9001  ( مدیریت کیفیت ) گردید. OHSAS 18001 مشخصات […]