تبریک به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

26 stamp

تن زنده والا به ورزندگی است

که ورزندگی مایه ی زندگی است

به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی سرافکندگی است

هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و

اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.

مجموعه تکنیک برتر روز ورزش و هفته تربیت بدنی را به شما ورزشکاران و همراهان تکنیک برتر تبریک عرض می نماید.

Hire ad

۲۹ August

The top technicians club recruits and accepts technical staff to complete their staffing and recruiting specialized staff in women and men coaching in different disciplines. The enthusiasts can refer to the following link for resumes and personal information. After reviewing the files, you will be contacted with the qualifications. Thanks to the Cultural Sports Supercar Technique.
http://b2n.ir/82373

Change the location of the Jordan Branch - Ladies

14 August

In order to improve performance and better service to your loved ones, the location of the Ladies Special Lady Branch was changed.

Jordan's Special Women's Branch will be ready to provide services to your loved ones in a new location in Jordan, Babak Bazram Street, 33rd Street.

Your loved ones can contact 88281128 at the headquarters of the Superior Sport Technique Center headquarters for more information on the time of preparation and start-up of this branch.

Also by following us on Telegram و Instagram Get the latest news and announcements from the collection.


GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!