ﮐﻔﺶ ﻫﺎی پاشنه بلند ﺷﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ … ! ؟

۰۱ اردیبهشت

ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ، ﻟﮕﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮐﻔﺶﻫﺎﯼ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﺎﻧﺪﻭﻝ ﺁﺷﯿﻞ، ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼﺕ ﺟﻠﻮﯼ ﺳﺎﻕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺁﻥ، ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﺎ، ﺩﺭﺩ ﭘﺎ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.

چگونه از آسیب جلوگیری کنیم؟

این استدلال که پاشنه اگر پهن تر باشد کمتر از پاشنه نوک تیز آسیب می رساند در تحقیقات غلط از آب در آمده است. هر کفشی که پاشنه داشته باشد و شما را چند سانتی متر بالا ببرد برای شما مضر است و به بدن شما آسیب می رساند. اگر فقط در شرایط خاص و مهمانی ها از کفش پاشنه بلند استفاده کنید زانو ها و کمر شما از شما بسیار تشکر خواهند کرد!

اگر مجبورید که این کفش ها را بپوشید قانون سه ساعت را به خاطر بسپارید: هر دفعه، کفش پاشنه بلند را بیشتر از سه ساعت نپوشید. بعد از در آوردن کفش ها تا آن جا که می توانید پاهای تان را ماساژ دهید. با استراحت دادن به پاهای تان و مراقبت از آن ها به طراحان اجازه نخواهید داد که به آن ها آسیب برسانند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *