محاسبه چربی بدن

۱۰ دی

فرمولهای محاسبۀ چگالی بدن، چربی بدن و حداقل مقدار وزن لازم برای %7 چربی (برای پسران) و %12 چربی برای پسران در ذیل ارائه شده اند (چگالی بدن باید اول محاسبه شود زیرا بخشی از فرمول محاسبه چربی بدن هستند). فدراسیون کشتی آمریکا در حال برنامه ریزی جهت قرار دادن صفحه گسترده های تعاملی بر وبسایت خودش (www.usawrestling.org) می باشد که به شما اجازه می دهد وزن و اندازه گیریهای چین خوردگی پوست را در آن قرار دهید و همۀ اطلاعات مطلوب را محاسبه نمائید.

تنها برای پسران
فرمول لاهمن برای محاسبۀ چگالی بدن (BD)
Sum SF*= Triceps SF + Subscapular SF + Abdominal SF
BD= [1.0973-(Sum SF × 0.000815)] + [(Sum SF)2×0.00000084]
معادلۀ بروزک برای محاسبۀ  % چربی بدن
% BF = (4.57/BD – 4.142) × 100
محاسبۀ حداقل وزن لازم برای چربی %7
Weight at %7 BF = ([1-(%BF/100)×current weight])/(0.93)

تنها برای دختران
معادلۀ اسلاوتر- لاهمن- بویلیو برای محاسبۀ (%BF)
SUM SF*= Triceps SF + Subscapular SF
%BF=[(Sum SF) × 1.33]-[(Sum SF)2×0.13]-2.50
معادلۀ تعیین حداقل وزن برای %12 چربی
Weight at %12 BF = ([1-(%BF/100)×current weight])/(0.88)
*SF= Skin Fold measurement(اندازه گیری چین خوردگی پوست)

برای مشاوره در مورد افزایش وزن و کاهش وزن کودکان به روش سالم، استفاده از اندازۀ وزن بیماران در فرمولهای فوق می تواند دقت قابل قبولی ارائه دهد. برای تعیین حداقل وزن برای کشتی، جائیکه اغلب ورزشکاران «پاکت می فشارند»، NCAA و NFHS مستند کردن وزن مخصوص 020/1 یا کمتر برای اورئین ورزشکار قبل از وزن کشی او جهت اطمینان از هیدراته بودن کافی بدن او را توصیه کردند. در غیر اینصورت، وزنی که روی ترازو نشان داده می شود وزن هیدراته ای را نشان می دهد که از وزن واقعی ورزشکار کمتر است و اجازه می دهد که تعیین مقدار کمتر از مقدار درنظر گرفته شده برای حداقل وزن، کافی و ایمن باشد.

روابطی که برای دختران ارائه شده مناسب است اگر به روش حساس و در یک چارچوب مناسب ارائه شوند (برای مثال، برای مشاوره در مورد مدیریت وزن برای دخترانی که در مورد وزن اظهار نگرانی می کنند یا برای دخترانی با نامنظمی دوران قاعدگی که بنظر میرسد بدلیل کاهش وزن به روش نامناسب ایجاد شده است).

در هنگام نمایش وزن و تغذیه جوانان، متخصصان اطفال باید بدانند که بیمارشان چه ورزشی بازی می کند، نقش وزن در ورزش را بدانند و  با افسانه ها و سنت های مربوط به افزایش یا کاهش وزن در رشته های مختلف ورزشی آشنا باشند. یکی از بزرگترین مشکلات مثلاً در زمانی اتفاق می افتد که یک مربی فوتبال جوانی را بصورت یک لاین بکر با وزن 185 پوند   می بیند و در پایان فصل فوتبال، یک مربی کشتی همان جوان را بصورت یک کشتی گیر با وزن 152 پوند می بیند.

متاسفانه بسیاری از ارزیابی ها نشان دادند که کشتی گیران و سایر ورزشکاران در مورد این موضوعات بسیار با پزشکان مشورت می کنند. نیاز است در بحث هایی که زمان چک آپ و بویژه در زمان آزمایشهای فیزیکی قبل از رقابت ورزشی در مورد تغذیه و تناسب اندام صورت می گیرد نقش فعال تری داشته باشیم.

ترجمه شده از مقالات isi

One thought on “محاسبه چربی بدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *