برنامه کلاسهای بانوان به شرح ذیل اعلام می گردد.

  • جهت رزرو ثبت نام در کلاسهایی که ظرفیتشان تکمیل شده است با شماره ۸۸۲۸۶۰۷۰ تماس حاصل فرمائید.
  • می توانید پیشنهادات خودرا جهت ساعات خالی برای ما ارسال نموده تا درصورت رسیدن به حد نصاب نسبت به برگزاری کلاس اقدام گردد.
  • لطفا هرچه سریعتر جهت ثبت نام در کلاسهایی که ظرفتشان تکمیل نشده است اقدام فرمائید.
ساعتاتاق ایروبیک اتاق ایروبیک اتاق اسپینینگاتاق اسپینینگ
روزهای زوج روزهای فردروزهای زوج روزهای فرد
۷-۸زومبا ( پنجشنبه)
۸-۹یوگا یا پیلاتس
پیلاتس(ظرفیت تکمیل)
۹-۱۰
یوگا ( شنبه - چهارشنبه) (ظرفیت تکمیل)
پیلاتس(ظرفیت تکمیل)
TRX
۱۰-۱۱
پایروبیک (ظرفیت تکمیل)
زومبا ( یکشنبه - سه شنبه)
(ظرفیت تکمیل)
اسپینینگ (ظرفیت تکمیل)
TRX
۱۱-۱۲
پیلاتس (ظرفیت تکمیل)
ایروبیکاسپینینگ و TRXاسپینینگ
۱۲-۱۳پیلاتسبادی پامپ
۱۳-۱۴یوگا ( شنبه - چهارشنبه)اسپینینگ
۱۴-۱۵TRX
۱۵-۱۶TRXTRX
۱۶-۱۷
پپیلاتس (ظرفیت تکمیل)
پپیلاتس (ظرفیت تکمیل)
اسپینینگ (ظرفیت تکمیل)
اسپینینگ
۱۷-۱۸
ایروبیک (ظرفیت تکمیل)
ایروبیک (ظرفیت تکمیل)
اسپینینگ (ظرفیت تکمیل)
اسپینینگ
۱۸-۱۹ایروبیکبادی پامپ
اسپینینگ (ظرفیت تکمیل)
اسپینینگ (ظرفیت تکمیل)
۱۹-۲۰
پیلاتس (ظرفیت تکمیل)
زومبا (یکشنبه - سه شنبه)
(ظرفیت تکمیل)
اسپینینگ (ظرفیت تکمیل)
اسپینینگ ( یکشنبه - سه شنبه)
(ظرفیت تکمیل)
۲۰-۲۱
یوگا (ظرفیت تکمیل)
پپیلاتس (ظرفیت تکمیل)

 

One thought on “برنامه کلاسهای ویژه بانوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa فارسی
X