هادی عامری

مربی تمرینات بدنسازی

مدرک درجه A بین المللی /
مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام /
داور رسمی فدراسیون /
داراری مدرک رسمی مکمل شناسی، هورمون شناسی فیزیولوژی و غدد از دانشگاه تهران /
عضو سازمان مبارزه با دوپینگ رادوکا